(+421) 911 038 082 info@euf.sk
Biologická liečba

Všeobecne známe informácie každého z nás, že

  • prevencia
  • užívanie prírodných produktov a zdravých látok živočíšneho a rastlinného pôvodu
  • žitie v menšom strese a zdravo je osožnejšie a pre nás výhodnejšie, avšak doba a stres, pracovné zaťaženie a životný štýl nás nútia aby sme prežili, aby sme denne nasadzovali vlastne zdravie do pracovných povinnosti. Doba nás prinútila nevnímať signál organizmu, ale vnímať len signál že musíme

Preto vytvorenie EUF Clinica, kde práve biologické preparáty sú zdrojom obnovy a regenerácie poškodeného bunkového systému – bunkovej a orgánovej sústavy.

Ideme

  • cestou kombinácie klasickej medicíny a biologickej podpornej a regeneračno-liečebnej terapie
  • cestou obnovy a regenerácie buniek a orgánov
  • za cieľom ozdravenia pacienta
  • cestou spokojnosti pacienta
  • cestou vedeckých poznatkov
  • cestou  sociálneho myslenia a pomoci u ľudí,  ktorí nemôžu, ale potrebujú pomoc od silnejšieho jedinca

Preto aj ideme tvoriť nadačný fond, kde kumulované prostriedky budú používane pre sociálne slabšiu skupinu obyvateľstva – hlavne pre deti, ktoré sú bezbranné a nedokážu si pomôcť, ale chcú žiť kvalitným životom v dospelosti, tak ako sme už nie jedného malého pacienta zaradili do programu a na naše náklady užívajú molekulárnu biologickú liečbu.