Produkty – CNS HARMONISER

poškodenia Centrálnej nervovej sústavy preparátom – CNS HARMONISER, ktorý molekulárne vyživuje poškodené bunky a obnovuje poškodené bunky celej CNS , vrátane periférii . Tu máme preukázateľné výsledky u pacientov, DMO, EPILEPSIE, AUTIZMUS, RETTOW SYNDRÓM, KVADRUPARÉZY, TRIAPARÉZY, RETARDÁCIE A PODOBNE. Zväčša sa jedná o poškodenia auto imunitného pôvodu resp. v štádiu prenatálneho alebo postnatálneho vývoja plodu, ALZHEIMER, PARKINSON, ALS, SKLERÓZA MULTIPLEX a podobne stavy po mozgových príhodách a podobne, preparát svojou podstatou vyživuje poškodené bunky a pomáha pacientom k zlepsšeniu stavu a návrat do bežného  života pacienta pri dlhodobom užívaní.

 

cns-harmoniser