Čo sú peptidy

Peptidy sú reťazce aminokyselín spojených peptidickou väzbou – väzba c konca jednej aminokyseliny s n koncom druhej aminoky­seliny, Podľa počtu aminokyselín, ktoré tvoria peptid hovoríme o oligopeptidoch (2-10 ami­nokyselín), polypeptidoch (11-100 aminokyselín a bielkovinách (101 a viac aminokyselín).

Peptidy plnia v organizmoch mnoho rôznych funkcii: od tripeptldu glutation, ktorý je kofaktorom enzýmu a chráni rastliny aj živočíchov pred oxidačným stresom, cez peptidy s hormo­nálnym účinkom ako napríklad oxytocín či vazopresín, neuromodulátory (ako enkefalín alebo endorfín), prírodné antibiotiká, toxíny rastlín, húb, včiel, hadov alebo peptidové alkaloidy.

Peptidy prirodzene sa vyskytujúce v ľudskom tele sú dôležité pri všetkých kľúčových biolo­gických funkciách, ako napríklad regulácia cukru v krvi alebo správna funkcia jednotlivých orgá­nov a sústav,

Biologicky aktívne látky prirodzene sa vyskytu­júce v organizmoch je možné využiť na terape­utické účely. Ich unikátny charakter a absencia negatívnych vplyvov na ľudský organizmus z nich robí atraktívnych kandidátov na liečenie porúch a chorôb.

Jednotlivé špecifické ultrafiltráty sú zložené z peptidov a ďalších organických a anorganic­kých súčastí získaných z buniek jednotlivých orgánov, sústav živočíšnych organizmov a bu­niek rastlín a húb pre dosiahnutie biologickej a fyziologickej rovnováhy. Tieto bioaktívne zložky majú podporný, regeneračný a ochran­ný účinok.

Molekulová hmotnosť organických a anor­ganických zložiek vo výživovom doplnku je štandardizovaná do veľkostí 5 kDa. Nízka mo­lekulová hmotnosť bioaktívnych látok zabezpečuje vstrebávanie mäkkými tkanivami v ústnej dutine. Na zabezpečenie stability a aktivity lá­tok vo výživovom doplnku sú tieto uchovávané v izotonickom fyziologickom roztoku so sta­bilným pH.

Výskum ukázal, že účinky bioaktívnych látok majú vysokú špecificitu na určené cieľové re­ceptory. Tu sa zapájajú do komunikačného mechanizmu „bunka – bunka“ a naštartujú regeneračné a revitalizačné procesy. Vysoká špecificita tiež redukuje šance nebezpečných interakcií s inými látkami a signifikantne znižuje vedľajšie účinky výživového doplnku.