Ako pomáhame pacientom

Čím pomáhame pacientom a klientom 

Výživovými doplnkami vo forme orgánových a rast­linných bioaktívnych  peptidov. Laboratórne spracované prírodné produkty bez konzervantov na omladenie, povzbudenie, regeneráciu pri  ochoreniach .

Pozn.: Forma preparátu je číra tekutina, ktorej 2-5 ml sa nalejú pod jazyk, cca minútu sa premieľa pod jazykom, kým sa vstrebe podstatná čast účinnej zlož­ky. Preparát na revitalizáciu kože sa môže aplikovať aj v kréme, ktorý má enormne rýchlu vstrebateľnost cez póry, podobne vlasové tonikum na vstrebanie do po­kožky k vlasovým folikulám.

Ako sa vyrábajú tieto špeciálne výživové doplnky

Filtráciou, čiže procesom oddeľovania molekúl nízkej molekulovej hmotnosti od molekúl s vyššou molekulovou hmotnosťou. V prvej fáze sa na viackrát prefiltruje zdrojová látka cez stá­le jemnejšie sitá. Vo finále sa pretlačí prepa­rát pod vysokým tlakom cez veľmi hustý filter. V prefiltrovanej tekutine sa odmeria koncentrácia, riedením sa upraví na stanovenú hodnotu, Preparát sa v sterilnom prostredí dávkuje do autoklávovaných ampuliek s hermetickým uzáverom. Produkt sa distribuuje, pričom okrem krémov sa počas transportu a skladovania uchováva v chlade v chladničke.

Pozn.: Obrovskou výhodou tohto procesu na získavanie peptidov oproti bežnejšie dostupným tepelne spraco­vaným peptidom je, že peptid z nášho laboratória zo­stáva bioaktívny (živý), čiže nielen stavebnú orgánovú molekulu vyživuje, ale má schopnosť ju aj informovať o správnom fungovaní.

Ako funguje úroveň bioaktívneho peptidu

Peptid je bielkovinová látka organického pô­vodu (živočíšna alebo rastlinná). Peptidy ľud­ské sú identické ako zvieracie, či rastlinné. Utrafiltrátové peptidy sa naväzujú na sta­vebné molekuly väčšieho rozmeru, ktoré sú v bunkách človeka (tieto sú od zvieracích mierne odlišné, my ich však ultrafiltráciou se­parujeme od identických peptidov). Bunkové stena má póry, cez ktoré prenikne len mo­lekula s nízkou molekulovou hmotnosťou, čiže ultrafiltrát áno (ultrafiltráty sa vyrába­jú prevažne o molekulovej hmotnosti okolo 2- KiloDaltonov, rozmeru v nanometroch), Molekuly s nízkou molekulovou hmotnosťou sa viažu na veľké stavebné molekuly užívateľa peptidov a dávajú im príslušné vlastnosti po­trebné na ich správne fungovanie. Molekuly orgánových ultrafiltrátov majú správne infor­mácie pre stavebné bunky, pretože pochádzajú z orgánov embryí živočíchov, alebo z placenty, ktorá má schopnosť adaptovať sa a pôsobiť na akýkoľvek druh buniek (peptidové moleku­ly vďaka pôvodu z embryí nemajú opotrebe­nie, deformácie, číže ani nesprávnu činnosť). Rastlinné peptidy pôsobia podobne, zväčša pôsobiac na správnu funkciu hormonálneho a imunitného systému. Užívanie orgánových peptidov majú dlhodobý až trvalý účinok a ich merateľné alebo subjektívne vnímané pôsobe­nie nabieha po 2-10 týždňoch. Rastlinné pepti­dy pôsobia takmer okamžite, v horizonte hodín, ich účinok je merateľný alebo subjektívne vní­maný len počas obdobia užívania peptidov.