(+421) 911 038 082 info@euf.sk

poškodenia Centrálnej nervovej sústavy preparátom – CNS HARMONISER,  ktorý molekulárne vyživuje poškodené bunky a obnovuje poškodené bunky celej CNS , vrátane periférii . Tu máme preukázateľné výsledky u pacientov , DMO , EPILEPSIE ,AUTIZMUS , RETTOV SYNDRÓM , KVADRUPARÉZY , TRIAPARÉZY , RETARDÁCIE A PODOBNE .Zväčša sa jedná o poškodenia auto imunitného pôvodu resp. v štádiu prenatálneho alebo postnatálneho vývoja plodu  , ALZHEIMER , PARKINSON , ALS , SKLERÓZA MULTIPLEX a podobne stavy po mozgových príhodách a podobne,  preparát svojou podstatou vyživuje poškodené bunky a pomáha pacientom k zlepšeniu stavu a návrat do bežného  života pacienta pri dlhodobom užívaní .