(+421) 911 038 082 info@euf.sk

DM-1, ktorú označujeme ako latentný, teda pomalý, neskorý autoimunitný diabetes mellitus dospelých.

Ak je základnou príčinou nedostatočná, resp. chýbajúca tvorba inzulínu, ide o DM-1. Predtým sa označoval aj ako inzulín-dependentný. Najčastejšou príčinou nedostatku inzulínu je autoimunitná deštrukcia ß-buniek pankreasu, ktoré produkujú inzulín. Tento proces sa nazýva autoimunitná inzulitída. Vznik ochorenia spúšťajú aj faktory prostredia – virózy, vplyv toxických látok, znečistené životné prostredie, nadmerné požiadavky na ß-bunky, stres, hormonálne príčiny a iné civilizačné dnešnej dobe prislúchajúce faktory. Priebeh ochorenia možno rozdeliť do následovných fáz

1. Fáza genetickej predispozície sú prítomné rizikové gény, ochorenie sa však nemusí nikdy v živote prejaviť. Rizikové gény má pomerne mnoho ľudí a cukrovku nikdy nedostanú.

2. Fáza aktivácie autoimunitného procesu čiže deštrukcia vlastného orgánu – kľúčovú úlohu tu zohráva uplatnenie sa environmentálnych faktorov, ktoré naštartujú autoimunitný útok. Najčastejšie ide o vírusové ochorenia, prílišné stresové žitie, nárasť zaťaženia tela pacienta a podobne. Pacient v tomto období ešte nemá žiadne príznaky ochorenia.

3. Fáza autoimunitných prejavov – začína deštrukcia B-buniek, v krvi sa objavujú znaky autoimunitnej reakcie, ako sú napr. protilátky proti vlastným štruktúram, ktoré boli procesom napadnuté. Pacient sa stále cíti zdravý. Dnes už vieme toto včasné štádium ochorenia odhaliť a urobiť kroky, ktoré môžu vývoj ochorenia spomaliť, zastaviť a zlepšiť život pacienta.

4. Fáza progresívnej straty sekrécie inzulínu. Dochádza k poklesu hladín inzulínu. Ak pokles nadobudne hranicu cca 20 – 40 % pôvodnej kapacity, začína sa klinické štádium.

5. Fáza klinického štádia je obdobie, v ktorom už stúpa aj glykémia a objavujú sa príznaky ochorenia. Typickými príznakmi sú časté močenie, smäd, únava, pocit vyčerpanosti, horšia koncentrácia, náhle schudnutie, poruchy ostrosti zraku, kožné infekcie, perigenitálne a slizničné infekcie, plesňové ochorenia a pod. Pri laboratórnom vyšetrení sa zisťuje hyperglykémia, znížený až vymiznutý C-peptid a prítomnosť jednej alebo viace-
rých autoprotilátok proti B-bunkám, prípadne iné autoimunitné znaky. Autoprotilátky predstavujú významný diagnostický znak tohto procesu a v čase prevajenia ochorenia sú prítomné u viac ako 85 % pacientov. Medzi najdôležitejšie patria autoprotilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutámovej, proti tyrozínovým fosfatázam a proti inzulínu. Čiže diagnostika ochorenia a ochorení nám už ide, ale čo vedecké moderné metódy terapie? Prvé medicínske zariadenie na SR kde zameranie mimo poskytovania klasickej možnosti liečby ochorení je práve špecializácia na cielenú biologickú terapiu:

Pacientom ponúkame:

Precízna medicínska činnosť priamo v ordinácii, aktuálne vysledky krvi a komplexné vyšetrenie pacienta vrátane konzultácii mimo priestoru SR. Navrhnutie riešenia momentálne najmodernejšou metódou bez kontraindikácii užívaní peptidov na regeneráciu a možnú obnovu poškodených orgánov.

Čo sú peptidy, čo je tá biologická liečba:

Peptidy sú reťazce aminokyselín spojených peptidickou väzbou. Peptidy prirodzene sa vyskytujúce v ľudskom tele sú dôležité pri všetkých kľúčových biologických funkciách, ako napríklad regulácia cukru v krvi alebo správna funkcia jednotlivých orgánov a sústav. Biologicky aktívne látky prirodzene sa vyskytujúce v organizmoch je možné využiť na terapeutické účely. Ich unikátny charakter a absencia negatívnych vplyvov na ľudský organizmus z nich robí atraktívnych kandidátov na liečenie porúch a chorôb.

Cielená biologická liečbana príklade:

Táto terapia spočíva v regulovanom a cielenom dávkovaní peptidov, čiže ultrafiltrátov rastlinného a živočíšneho pôvodu na miesta, ktoré trpia poškodením a regeneráciou orgánu/ov sa mení jeho funkčnosť, teda prebieha povedzme uzdravovanie. DMI nie je choroba, ktorá sa dá vyliečiť, avšak vieme prostredníctvom peptidov zlepšiť celkový zdravotný stav, vieme upraviť hladinu cukru v krvi až o 35 až 40 %. Čiže ak ide o autoimúnny diabetes tento vieme prostredníctvom určitých druhov látok blokovať a následné regeneráciou zlepšiť stav. Ak si pacient aplikuje denne inzulín tak si ho bude aplikovať ďalej, avšak nie v takých dávkach ako doposiaľ.

Terapia sa užíva zvaščša dva mesiace, ak je potrebné a ochorenia sú natoľko závažné tak aj dobu násobne dlhšiu počas ktorej dosahujeme zlepšenie stavu.

Kde vám terapiu poskytnú:

Záujemca môže o terapiu žiadať v EUF Clinica Piešťany.

EUF Clinica Piešťany

A. Hlinku 113, 921 01 Piešťany

(+421) 911 038 082, info@euf.sk

www.euf.sk